Loading...
  • English
  • Russian
  • Chinese
  • German
  • Polish
  • Serbian
  • Ukrainian
Best Cyprus Properties
HOME  /  INFO IN OTHER LANGUAGES  /  SERBIAN INFO

SERBIAN INFO

КИПАР - Стална дозвола боравка без права на рад

(За људе који желе да раде, постоји другачија процедура за које такође можемо помоћи).

Запамтите ми ћемо бити с Вама током целог процеса куповине некретнина – у банци и с адвокатом ...

Ова дозвола:

1. је у првом реду за грађане изван Европске Уније.

2. одобрава се подносиоцу захтева и његовој супрузи до краја живота

3. одрасла деца (студенти) треба да одају  свој захтев и добију дозволу до старости од 25 година. За несавршелетну  децу се такође подноси захтев захтев и ако они и њихови родитељи задовољава све критеријуме, они добијају дозволу боравка до краја живота.

4. носиоци ове дозволе немају право да раде на Кипру

5. носиоци ове дозволе могу поседовати кипарску компанију и добијати дивиденду од свог профита

6. Разлози за одузимање одобрења за стално настањење:

• Када је носиоцу ове дозволе одобрено стално настањење у некој другој земљи (осим земље свог држављанства).

• Када носилац ове дозволе није посетио Кипар дуже од 2 године  

Начина за добијање ИТ:

1. Ускорени поступак (Уредба 6 (2)): у року од 2 месеца

2. Категорија F (Уредба 5 (е)): у року од 5 до 12 месеци  

Убрзану поступак за издавање сталне дозволе за боравак УРЕДБА  за странце о имиграционим прописима 6 (2).

 

УСЛОВИ:

1. НЕКРЕТНИНЕ:

1.  Некретнине треба да се купе на Кипру

2.  Купци могу бити:

•  сам подносилац захтева или

•  само његова супруга или

•  подносилац заједно са супругом

•  Кипрска компанија као што је ниже описано

3. Продавац мора да буде градбена фирма  која је изградила објекат

4. Некретнина мора бити нова (не препродаја)

5. Купопродајна цена мора бити најмање 300.000 евра (без ПДВ)

6. Најмање 200.000 евра (без ПДВ) треба по светити продаваца

7. Докази о преносу 200.000 евра (не укључујући ПДВ) из иностранства мора бити обезбеђен

8. Уговор о продаји мора бити депонован у земљишним књигама

 

МОГУЋЕ ЈЕ КУПИТИ ДВЕ НЕКРЕТНИНЕ:

1. Кућа (или стан) + кућа (или стан)

2. Кућа (или стан) + Трговина до 100 м2

3. Кућа (или стан) + Канцеларија до 250 м2

Услови:

1. Укупна куповна цена треба да је виша од 300.000 евра (без ПДВ-а)

2. Имовина мора бити нова, а не препродаја (од 7/5/2013)

3. Ако су две некретнине одвојене морају бити купљене из истог власника. Није неопходно да се имовина уједињује у једну ако је то могуће, јер су међусобно повезани вертикално или хоризонтално

Белешка:

Сви услови важе за пар. Неће бити прихваћена набавку више од две некретнине које су пар (укључујући куповину од стране компаније).

Када купац је фирма:

Имовина се може купити у име Компаније.

Услови:

1. Компанија мора бити регистрована на Кипру

2. Подносилац пријаве или његов брачни друг (или обоје) морају бити акционари и његови / њихово име / имена треба да се појави у сертификату акционара Друштва

3. Морају бити само акционари ове компаније

Напомене:

• Повереник при куповини се не прихваћа

• Ако је акционар компаније још једна компанија, треба доказати да једини власник те фирме је подносилац (његов брачни друг или обоје)

 

 2.  ДЕПОЗИТ:

У кипарској банци се мора створити  депозит од 30.000 евра, блокиран најмање на 3 године. Мора се доказати да је депозит од 30.000 евра пребачен на Кипар из иностранства.

 

3.  ПРИХОДИ ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА И ЊЕГОВЕ СУПРУГЕ:

1. Приходи морају бити остворени  у иностранству, а не на Кипру

2. Кандидат треба доказати најмање 30.000 евра прихода за себе и плус 5.000 евра за сваког не пунољетног члана породице.

3. Требало би да потичу из легалних извора као што су плате, кирије, пензије, камате, дивиденде, итд.

 

4.  ОБАВЕЗА НЕ УКЉУЧИВАЊА У БИЛО КАКВУ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНИХ АКТИВНОСТИ НА КИПРУ

Носиоци одобрења за стално настањење не морају да раде на Кипру. Због тога, они дају изјаве да се неће укључивати у било какаве професионалне активности на Кипру.

Приходи од дивиденди у кипарској компанији подносилаца не сматра се као кршењем захтјева за не ступања у било какав професионалну делатност на Кипру.

5. КРИВИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА

Подносилац пријаве, његова супруга и деца од 16 година требало би да имају и обезбеђују чист криминални досије из земље њиховог порекла. Период важења овог документа је три месеца.

6.  ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И ПРЕВОД ДОКУМЕНАТА

Сва документа морају бити преведена на енглески или грчког језика од стране овлашћеног судског тумача.

Сви званични документи морају бити прописно легализовати апостил. Ако Цоунтри, који је издао службени документ није потписница о Хашке конвенције од 5. октобра 1961. у, укидање услов легализације страних јавних исправа, онда тај документ мора да буде легализован од стране Министарства за странца послова и у Амбасади Кипра у тој земљи.

НАПОМЕНЕ:

ПЕРИОД ИСПИТИВАНЈА ПРИЈАВЕ

Решење пријаве у року од 2 месеца се дају под условом да су:

1. Сви захтеви испуњени

2. Не постоје разлози одбијања због њихове криминалне прошлости (након истраживања Министарства унутрашњих послова) или јавног реда

ОДРАСЛА ДЕЦА:

ОДРАСЛА ДЕЦА У ДОБИ ОД  18- 25 ГОДИНА:

Ускорени поступак (пропис 6) може да поднесе дете одраслих. Он ће добити своју дозволу до 25 година старости. После 25 година, он ће морати да направи свој захтев за ПР као независна особа.

Услови:

1. Године 18-25

2. Да дете зависи од родитеља

3. Потвда – доказ да дете студира

4. Родитељи морају да докажу додатних 5.000 евра прихода за свако одрасло дете

5. За одрасло дете је потребно имати све потребне документе

 

НЕЗАВИСНА ОДРАСЛА ДЕЦА:

1. Године 18 и више

2. Да буде независан од својих родитеља

3. Укупна куповна цена имовине њихових родитеља мора бити 300.000 евра (без ПДВ-а) за свако одрасло независно дете

4. Мора се доказати плаћање 66% од укупне купопродајне цене некретнине својих родитеља

5. Сви остали захтеви (банка депозит, итд) морају бити попуњени за

 

 

 

ДОЗВОЛА ЗА УСЕЉЕЊЕ документи / цертификати под Рег. 6 (2)

1. Копија важећег пасоша.

2. Копија важећег привременог боравка (ако подносилац живи на Кипру).

3. Биографија (укључујући и академских квалификација).

4. Потврда (оргинал) депозита с кипарским банковног рачуна, једног минималног капитала од € 30.000.

5. Декларација о гарантированом годишњем приходе од капитала 30.000 € најмање, од других извора прихода осим Кипра (оригинални докуменати и изјава под заклетвом). Неопходно годишњи приход се повећава за 5.000 € за сваку зависног члана породице.

6. Наслов власништва или уговора о продаји саграђене имовине на Кипру минималне тржишне вредности 300.000 € (без ПДВ) (оригинал или оверена копија). Ако још није добила назив власништва, подносилац захтева мора да достави уговор о продаји уредно оверен печатима од стране Повереника и Одељења за земљишта и доказ о уплати барем 200.000 € (не са ПДВ-ом).

7. Званична изјава подносиоца пријаве да он / она не намерава да ради или се бави у било ком облику пословања на Кипру.

8. Полицу здравственог осигурања.

9. Потврду о (не)кажњавању (уколико подносилац живи у иностранству. Потврда мора бити издата од своје земље, и достављен са званично овереним преводом на грчком).

10. Венчани лист (и оверен превод) (по потреби).

11. Извод из матичне књиге рођених за децу (званични и оверен превод) (по потреби).

12. Други документи који се достављају уз пријаву.

Формулар М 67 са фотографијама кандидата, супружника и малолетне деце

Додатни (необавезни) документи:

Дипломе високог образовања подносиоца захтева и његове супруге.

 

Дозвола за усељење тражени документи / цертификати под Рег. 6 (2)

(ИЗДРЖАВАНИ СТУДЕНТИ / 18-25 година старости)

1. Копија важећег пасоша подносиоца захтева.

2. Копија важећег привременог боравка (ако подносилац живи на Кипру).

3. Биографија (укључујући и академских квалификација).

4. Копија имиграциони дозволе родитеља под Рег. 6 (2) или доказ достављања докумената родитеља за усељење

5. Декларација годишњих прихода родитеља из иностранства од најмање € 30.000, (оригинални документи и изјави или декларација). Неопходно годишњи приход је повећан за 5.000 € за сваког издржаваног родитељу лицу.

6. Званична изјава подносиоца пријаве да он / она не намера да ради или се бави у било ком облику пословањем на Кипру.

7. Политика здравственог осигурања за подносиоца

8. Потврду о (не)кажњавању оверен за подносиоца (ако подносилац живи у иностранству, потврда мора бити издата од своје земље, и достављена са званичним и овереним преводом потврде

9. Извод из матичне књиге рођених подносиоца уредно оверен превод).

10. Писмо из школе / универзитета да је подносилац регистровани ученик.

11. Други документи који се достављају уз пријаву.

 


 

Имиграција и визе за грађане изван ЕУ.                                                Kуповине некретнина на Кипру

Визе за грађане који нису из ЕУ  - Куповина Некретнина у Кипру

Купња свог дома из снова на Кипру је кључ за ЕУ ресиденци

Уживајте пребивалиште у некој од земаља ЕУ када купите свој дом из снова на Кипру. Испуњавање свог сна о начину живота у ЕУ је управо омогућила кипарска Влада, који је недавно објавила да грађани не-ЕУ могу уз минимално улагање од 300.000 € у имовину на острву, под одређеним условима, добити стални боравак и имиграциону визу. Једноставно, то значи да ће моћи да уживају исте предности као и сви остали грађани Кипра, без потребе да се пријаве за било какве дозволе или обнављање.

Кипар је већ познат као савршено место за живот са својом климом и сунцем преко целе године - опуштени и без стреса начин живота и с веома ниском стопом криминала. Кипар нуди идеално породично окружење: одличнe школe и факултете, као и здравствена заштита и сувремена инфраструктура. Острво такође има повољну репутацију у међународном пословању као члан ЕУ. Многе међународне компаније имају канцеларије на Кипру. Отварање нове компаније не може бити лакше. Даље предности су ниско опорезивање плус додатна корист пореских споразума са бројним земљама.

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Пинк Слип издаје Канцеларија за имиграцију када је неко обезбедио сву потребну документацију и то : -

*  Банкарски изводи

*  Потврде о приходима

*  Купопродајни уговор за имовину која је у власништву на Кипру

*  Детаљи свих чланова породице

*  Извод из матичне књиге рођених

*  Венчани лист

2. Виза више није потребна. Људи могу доћи на Кипар без визе у периоду од 90 дана да траже имовину.

 

ДЕТАЉНИЈЕ

За издавање Пинк Слип-а није битно колика је вредност имовине. Следи захтев за издавање  Пинк Слип-а.

- ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК (Пинк Слип) за носиоце пасоша који нису грађани ЕУ:

Потребна документација:

- Копија купопродајног уговора или споразума изнајмљивање или посједовни лист

- Новац депонован у банци и доказ одакле је дошао (Кипар и  иностранство, ако их има, од око 100.000 евра).

- Пасоши више копија прве стране и последњи унос печата. 

 

Оно што је заправо потребно је да се покаже стабилна и редовна примања, за издржавање подносиоца и његове породице.

- Банкарска гаранција 24 месеца € 515 (+ копија)

- Извод из матичне књиге рођених+ превод (+ копија) апостил                                   - Извод матичне књиге венчаних + превод + копи апостил

- 4 оргиналне фотографије  / 1 фото обновљен /

- Медицинско осигурање које се аутоматски продужава.

 

Ова дозвола може да се обнавља сваке године под истим условима.

 

Носиоци тог привременог боравка треба да живе у једној години на Кипру у укупном трајању од 6 месеци.

Кипарски министар унутрашњих послова је изјавио да недржављанин  Европске уније при куповини имовине на Кипру више од 350.000 € може добити дозволу за стални боравак у категорији Ф. Недржављани ЕУ при куповини имовине мање од € 350.000 такође могу да се пријаве за издавање сталног боравка категорије Ф.

Захтеви за категорију Ф су следећи:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈИ Ф РЕГУЛИРАНО УРЕДБОМ 5 СТРАНАЦА И ИМИГРАЦИОНИХ ПРОПИСА  - CAP105

Богати неграђана ЕУ могу добити дозволу за стални боравак у категорију Ф. Захтев је довољно новца у банци (€ 250.000), као и пословне активности, власништво предузећа, акције итд).

 

Тражени документи су:

а)  Копије сертификата регистрације странаца (такође од супруга и деце)

б)  Копије дозволе за привремени боравак (супруга и деце)

в)  Копија Пасоша (супруга и деце) важи за најмање 2 године

г)  Венчани лист, превод и апостил                                                                           д)  Родни лист деце (оверени превод) - апостил

ф) Образовање - степен, дипломе итд / оригинал + превод + апостил)                           г)  Непокретна имовина у власништву на Кипру (уговор о купопродаји)

ч)  Здравствено осигурање (супруга и деце)

и)  Недавни банкарски изводи текући и стални (барем € 250.000)

Ј)  Документи компанија у власништву подносиоца захтева

К)  Подаци о приходима и извор из кога потичу.

л)  4 недавне фотографије

м)  CV

н) Потврда о некажњавању + превод + апостил 

 


 

Правне информације

Испод је кратак преглед закона који се односи на имовину и ко може да купује имовину на Кипру. Ми смо у стању да помогнемо са правним саветима и помоћи вам да се обратите адвокату који ће вам дати своје савете и дати потребне услуге.

КИПАР ПРАВНИ СИСТЕМ - ПРЕГЛЕД

Правни систем је заснован на истим принципима који важе у Великој Британији. Сви закони који регулишу пословна питања и процедуре су засновани углавном на енглеском закону, који чини куповину имовине и других правних послова разумљиве за већину исељеника. Континентални систем управног права, према којем се законитост административних одлука може  судски контролисати, примењује се на основу Устава.

Измјене и допуне закона

Кипар је постао пуноправни члан ЕУ 1. маја 2004. године довело до многих промена за држављане ЕУ који планирају да купе имовину на Кипру: -

1. Резидентам Европске Уније на Кипру је дозвољено да купују к имовину на Кипру без ограничења и не требају за то да добију одобрење од било ког органа.

2. Држављани ЕУ који нису резидент на Кипру је дозвољено да купе земље колико желе, али су ограничени на куповину једне куће или једног стана за који требају одобрење од Вијећа министара.

3. Да би били у складу са идејом слободног кретања људи и робе, одређена ограничења су укинута. Грађани ЕУ могу ући на Кипар без ограничења чак и са само њиховом националном личном картом.

4. Ограничења девизне контроле више нису на снази и више није потребно да се докаже да је имовина купљена од спољних средстава.

5. Инвестициона политика Кипра је либерална и дозвољава 100% страног капитала у свим секторима привреде, не само за држављане ЕУ, али и з а инвеститоре из трећих земаља, осим ако није другачије назначено у прописима; на пример.                Стицање и развој земље.


 

ПДВ - Нови Закон & Објашњења

Порез на додату вредност на Кипру је 19%.

 

За купце имовине:

-а] Подносилац мора бити стални становник Кипра пре потписивања споразума продаје.

б] Уговор о продаји се потписује са 19% ПДВ-а.                              Уговор о продаје је потписан са 19% ПДВ-а.

Додата је одредба која, уколико је купцу одобрен од стране власти ПДВ, продавац  ће ако је већ уплатио ПДВ тражити од порезних органа назад разлику  ПДВ-а (образац 4Б)

Након усвајања, сваки други плаћање сноси 5%. Када продавац добије повраћај од ПДВ-а, он га враћа назад на Купцз или му даје кредитну ноту.

в] У случају у изградњи имовине, рачуни за воду и струју морају бити послати ПДВ-а у року од 6 месеци након испоруке имовине Купца.

Због тога је Е.У. грађанин који није стални резидент Кипра не може добити ову бенефицију, осим ако је први пут долази на Кипар, тражи стални боравак и после 2 године купује имовину.


 

Такса приликом куповине -

Нови закон објављен 30.01.2013

Нове цене на таксе приликом куповине некретнина на Кипру, вступило в силу с 1 марта 2013 года.                                                        Ово не треба мешати са порезом на право и пренос власништва / ово је друга такса.

Промена је увођење суме од 5.000 € - који је ослобођен пореза. Ово је један од ретких примера пореза који је умањен у последњих неколико година.

Нове цене за све уговоре који се оверене су на следећи начин:            1 - 5.000          Носи нулту стопу

5.001 - 170.000 * € 1,5 за вредност € 1,000  (тј 1.5 € промила)

170.001 –  * А  изнад € 2.0 за вредност 1.000 € вредност (тј 2.0 € промила)

Максимална накнада је 20.000 €.

На пример, имовина продана за 250.000 € - такса ће бити обрачуната на следећи начин:

Први € 5.000 носи нулту стопу    €  0                

Следећа € 165,000 носи 1,5 € промила  € 247.50

Остатак € 80.000 носи € 2.0 промила     € 160.00

                -------- ---------

             € 250,000 – Укупна такса     € 407.50 


 

Пренос власништва                                 

Једногласном одлуком Представничког дома (Парламента) су смањене накнаде на промет некретнина прво за период од шест месеци, који је ступио на снагу 2. децембра 2011. Овај период  је прво продужен до 31. децембра 2012.  Парламент Кипарске Републике је продужио овај закон на још 2 године.

- Закон важи само за купца првог стана (куће)

- До 31. децембра 2014. године, ПДВ је смањен са 19% на само 5% ако је имовина пребивалиште купца на Кипру.

За оне који плаћају ПДВ при куповини куће, накнаде за трансфер се не плаћа.

За оне који не плаћају ПДВ при куповини некретнина, такса за пренос имовине се смањује за 50%. 


 

ПРИМЕРИ: 

 

За имовину са продајном ценом од 100.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 3300 евро

Накнада за нови пренос: 1.650 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

--------------------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 130.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 4800 евро

Накнада за нови пренос: 2.400 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-------------------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 150.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 5800 евро

Накнада за нови пренос: 2.900 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 170.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 6800 евро

Накнада за нови пренос: 3.400 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------

За имовину са продајном ценом од 200.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 9200 евро

Накнада за нови пренос: 4.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 300.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 17.200 евро

Накнада за нови пренос: 8.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 400.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 25.200 евро

Накнада за нови пренос: 12.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 33.200 евро

Накнада за нови пренос: 16.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 600.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 41.200 евро

Накнада за нови пренос: 20.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 --------------------------------

За имовину са продајном ценом од 700.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 49.200 евро

Накнада за нови пренос: 24.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

За имовину са продајном ценом од 800.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 57.200 евро

Накнада за нови пренос: 28.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 900.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 65.200 евро

Накнада за нови пренос: 32.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 73.200 евро

Накнада за нови пренос: 36.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 1.100.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 81.200 евро

Накнада за нови пренос: 40.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

----------------------

За имовину са продајном ценом од 1.200.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 89.200 евро

Накнада за нови пренос: 44.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

За имовину са продајном ценом од 1.300.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 97.200 евро

Накнада за нови пренос: 48.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------

 За имовину са продајном ценом од 1.400.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 105.200 евро

Накнада за нови пренос: 52.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 113.200 евро

Накнада за нови пренос: 56.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 1.600.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 121.200 евро

Накнада за нови пренос: 60.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 1.700.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 129.200 евро

Накнада за нови пренос: 64.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------  

За имовину са продајном ценом од 1.800.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 137.200 евро

Накнада за нови пренос: 68.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 1.900.000 евра:

Накнада за претходни пренос: 145.200 евро

Накнада за нови пренос: 72.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-------------

За имовину са продајном ценом од 2.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 153.200 евро

Накнада за нови пренос: 76.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

--------------------------

За имовину са продајном ценом од 2.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 193.200 евро

Накнада за нови пренос: 96.600 или  НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 3.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 233.200 евро

Накнада за нови пренос:116.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 3.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 273.200 евро

Накнада за нови пренос:136.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 4.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 313.200 евро

Накнада за нови пренос:156.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 4.500.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 353.200 евро

Накнада за нови пренос:176.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 5.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 393.200 евро

Накнада за нови пренос:196.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 6.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 473.200 евро

Накнада за нови пренос:236.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 7.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 553.200 евро

Накнада за нови пренос:276.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------   

 

За имовину са продајном ценом од 8.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 633.200 евро

Накнада за нови пренос:316.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 9.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 713.200 евро

Накнада за нови пренос:356.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------   

 

За имовину са продајном ценом од 10..000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 793.200 евро

Накнада за нови пренос:396.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 11.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 873.200 евро

Накнада за нови пренос:436.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------   

 

За имовину са продајном ценом од 12.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 953.200 евро

Накнада за нови пренос:476.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

------------

 

За имовину са продајном ценом од 13.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.033.200 евро

Накнада за нови пренос:516.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------   

 

За имовину са продајном ценом од 14.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.113.200 евро

Накнада за нови пренос:556.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------   

 

 

За имовину са продајном ценом од 15.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.193.200 евро

Накнада за нови пренос:596.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------   

 

 

За имовину са продајном ценом од 16.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.273.200 евро

Накнада за нови пренос:636.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------

 

За имовину са продајном ценом од 17.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.353.200 евро

Накнада за нови пренос: 676.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 18.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.433.200 евро

Накнада за нови пренос:716.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------    

 

За имовину са продајном ценом од 19.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.513.200 евро

Накнада за нови пренос:756.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

За имовину са продајном ценом од 20.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.593.200 евро

Накнада за нови пренос:796.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 21.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.673.200 евро

Накнада за нови пренос:836.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

-----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 22.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.753.200 евро

Накнада за нови пренос:876.600 или НУЛА / 0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

 

----------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 23.000.000 евра:

Накнада за претходни пренос: 1.883.200 евро

Накнада за нови пренос: 916.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

------------------------------    

 

 

За имовину са продајном ценом од 24.000.000 евра:

Накнада за претходни пренос: 1.913.200 евро

Накнада за нови пренос: 956.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

 

----------------------------------   

 

За имовину са продајном ценом од 25.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 1.993.200 евро

Накнада за нови пренос: 996.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)

-

----------------------------------  

 

За имовину са продајном ценом од 30.000.000 евра:

Накнада за промет некретнина: 2.196.200 евро

Накнада за нови пренос:1.196.600 или НУЛА /0 (ако постоји ПДВ приликом куповине)